Înapoi

Giveaway

Giveaway 24.04.2022. - 2022-04-24

Concurs cu premii Instagram si Facebook

JOCUL PROMOȚIONAL AL SC PAMKA SHOP SRL CONCURSURI PROMOȚIONALE

I. NUMIREA, DETERMINAREA JOCULUI, ORGANIZATORUL

Organizatorul jocului: SC PAMKA SHOP SRL

Sediul: Romania, com Feliceni, Loc. Polonita, nr 66, CUI 45686988, J/19/100/2022(în continuare: Organizator)

Determinarea jocului: Organizatorul anunță un joc cu premiu prin care se angajează să utilizeze portalul social disponibil www.instagram.com si www.facebook.com (în continuare: Instagram si Fcaebook sau portal social) publică pe interfața sa de utilizator înregistrată (denumită în continuare pagina Instagram si Facebook a Organizatorilor). Acest joc promoțional include 1 (un) joc cu 2 (doi) premii.

Dacă participantul dorește să participe la jocul promoțional, el/ea va scrie ce vrea să câștige( scutec lavabil sau ulei essential 5ml) în comentariu la întrebarea adresată pe pagina de Instagram si Facebook a Organizatorului. Organizatorul va atrage la data stabilită câte un nume câștigător și va oferi câte un produs cadou, dintre participanții ce au scris comentarii.

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA JOC:

La Joc poate participa orice persoană fizică majoră cu domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Jocului. Participarea persoanelor fizice (atât minori cât și majori) aflate în incapacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu limitată va fi supusă consimțământului prealabil al tutorelui legal ori al părinților.

Organizatorul și orice persoană fizică sau juridică care acționează în numele organizatorului, în numele unui antreprenor sau al unei întreprinderi, precum și angajaţii şi colaboratorii ai acelor părți nu au drept de participare la concurs, conform Ordonanței de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. 8:1. De asemenea, rudele fiecărei persoane menționate mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Joc.

III. DURATA DE DESFĂȘURARE A JOCULUI:

Jocul va începe în momentul în care Organizatorul afişează o postare pe pagina sa de Instagram.

În ziua încetării jocului, Organizatorul va extrage prin tragere la sorți câte un participant.

Sfârșitul jocului : 01.05.2022.

IV. ALTE CONDIȚII DE PARTICIPARE LA JOC:

Orice persoană menționată la punctul 2 care deține propriul cont de utilizator Instagram sau Facebook poate participa la concurs ca și participant, cu condiția ca identitatea și vârsta sa să poată fi identificate corespunzător și a achiziționat anterior produse Manna. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio pretenție care decurge din identitatea falsă sau orice altă eroare în identificarea câștigătorilor.

V. METODA DE ÎNSCRIERE LA JOC:

Este considerată intenție expresă și deliberată de participare la Joc, dacă Participantul răspunde la întrebarea postată pe pagina de Instagram sau Facebook a Organizatorilor într-un comentariu, în scopul obținerii premiului.

Organizatorul nu va accepta nici o altă metodă de înscriere..

VI. PREMIU:

Premiul:

VII. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI:

Organizatorul va publica numele câștigătoare într-un comentariul la postarea Jocului de pe Instagram si Facebook cel târziu în ziua extragerii.

Organizatorul și Participantul câștigător vor continua comunicarea într-un mesaj privat. Câștigătorul va intra în posesia premiului conform înțelegerii prealabile cu personalul din cadrul serviciului pentru clienți.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Reprezentantul legal al participanților declară că înțelege conținutul acestui Regulament și este de acord să respecte regulile jocului.

Condiția pentru participarea la joc este ca utilizatorul (în continuare: Participantul) acceptă și este în conformitate cu Regulamentul jocului și Politica de confidențialitate.

Participând la Joc, Participantul declară că este pe deplin conștient de prevederile regulament al Jocului și le acceptă ca fiind obligatorii pentru persoana sa.

Este responsabilitatea Jucătorului să creeze și să mențină condițiile tehnice și de altă natură necesare pentru participarea sa și să suporte toate costurile și responsabilităţile care decurg din acestea (inclusiv, dar fără a se limita la, taxele de conexiune la internet, achiziționarea și operarea unui calculator/laptop și a software-ului etc.) și de a se asigura de acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Pentru alte aspecte nereglementate în prezentul Regulament al Jocului, vor prevala informațiile publicate la afișarea Jocului.

În raport cu disputele corelate participării la Joc, Organizatorul este exonerat de orice responsabilitate, ce decurge inclusiv din incompletitudinea datelor furnizate ori furnizate eronat, în timpul înregistrării Participantului la Joc (de exemplu, ortografia eronată a numelui, a adresei de e-mail sau a adresei de livrare etc.); totodată, Organizatorul nu este responsabil pentru autenticitatea falsă a datelor furnizate. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate și exclude toate cererile de despăgubire în legătură cu orice daune decurse în legătură cu participarea la Joc. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau vătămări corporale aduse Câștigătorului sau oricărei terțe părți care rezultă din folosirea premiului.

Reprezentantul legal al participanților declară că înțelege conținutul acestui Regulament și este de acord să respecte regulile jocului.

În Joc, Organizatorul dispune de aplicarea legislației române în vigoare în cadrul oricărui litigiu rezultat în legătură cu Jocul, în special dreptul de a participa la acesta, prelucrarea datelor cu caracter personal și contractul dintre părți. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu Jocul.

Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba
Politica de confidenţialitate Termeni şi condiţii Politica de returnare